Публiчний договiр (оферта)

 1. Загальнi положення
  1. HYPEFOOD (далі – Продавець), в особі ФОП Варварука Дмитра Ігоровича, ФОП Бойчука Віталія Андрійовича, пропонує будь-якій фізичній особі (далі – Покупець або Споживач) укласти договір на зазначених нижче умовах.
  2. Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Покупцем замовлення чи оплати запропонованих Продавцем Товарів у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Споживач згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг із доставки та купівлі Товару. Датою укладення Договору вважається дата здійснення замовлення/ внесення оплати за замовлення.
  3. Прийняття (акцепт) Покупцем публічної оферти означає прийняття останнім обов’язків з оплати вартості замовленого Товару та його прийняття від Продавця.
  4. Умови цієї Оферти, зокрема, але невиключно, порядок надання послуг, вартість Товару, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Споживача. Нова редакція Оферти набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Продавця: hypefood.com.ua (далі – Сайт).
 2. Предмет договору
  1. Предметом цього Договору є виготовлення Продавецем на замовлення Покупця Товару, вичерпний перелік якого розміщений на Сайті Продавця,  та доставка Товару,  у разі необхідності за конкретною адресою, вказаною у Замовленні Покупцем.
  2. Покупець зобов’язується оплатити повну вартість Товару та його доставку, відповідно до цін, що розміщені на Сайті, прийняти замовлений Товар.
 3. Оформлення замовлення
  1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем шляхом розміщення замовлення на Сайті/у телеграм-боті Продавця @hypefood_robot або його здійснення у телефонному режимі за контактними номерами, визначеним на Сайті/у телеграм-боті Продавця @hypefood_robot.
  2. Під час оформлення Замовлення Покупець зобов’язаний надати Продавцю необхідну для надання послуг інформацію та обрати критерії Товару.
  3. Для виконання Продавцем Замовлення Покупця, під час оформлення замовлення Покупець повинен вказати:
   1. ім’я особи, що здійснює Замовлення Товару;
   2. контактний номер телефону особи-отримувача Товару;
   3. інформацію щодо способу отримання Товару (самовивіз/доставка на адресу , вказану Покупцем); 
   4. повну адресу доставки;
   5. бажаний час доставки Товару чи його самовивозу (якомога швидше або на визначений час);
   6. тип оплати (готівка при отриманні або картою онлайн).
   7. найменування, кількість Товару.
 4. Вартiсть та умови доставки замовлення
  1. Вартість та умови доставки Замовлення розміщені на Сайті. Перед здійсненням Замовлення Покупець зобов’язаний уточнити вартість і умови доставки Товару, шляхом ознайомлення з відповідною інформацією на Сайті, або за телефонами, розміщеними на Сайті/у телеграм-боті Продавця @hypefood_robot.
  2. Продавець зобов’язується виконати Замовлення. Замовлення доставляється протягом 60 хвилин з моменту надходження Замовлення від Покупця. Час доставки Замовлення залежить від наявності замовлених позицій Товару у Продавця і часу, необхідного на обробку Замовлення. Час доставки Замовлення у виняткових випадках може бути обговорений з Покупцем індивідуально в залежності від характеристик та кількості позицій замовленого Товару. У разі відсутності у Продавця частини позицій замовленого Товару, у тому числі з незалежних від Продавця причин, останній має право виключити такі позиції Товару із Замовлення Покупця, повідомивши його про це.
  3. Терміни доставки Замовлення можуть бути збільшені у зв’язку із наявністю обставин непереборної сили (незадовільні погодні умови, затори на дорогах, дорожньо-транспортні пригоди, тощо) чи у зв’язку із великим об’ємом здійсненого Покупцем Замовлення.
  4. При здійсненні доставки Замовлення передається Покупцю або вказаній ним при оформленні Замовлення особі (Одержувач), а також іншій особі, яка надасть відомості про Замовлення (ПІБ одержувача та/або номер Замовлення) та здійснить повну оплату вартості Замовлення кур’єру Продавця, якщо така оплата не була здійснена на сайті під час оформлення замовлення.
  5. Замовлення вважається виконаним з моменту його передачі Покупцю або вказаній ним особі, на підтвердження чого отримувачу Замовлення кур’єром Продавця видається товарна накладна або інший документ, що підтверджує факт здійснення замовлення та його оплату.
  6. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактні дані або про склад Замовлення, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення.
 5. Порядок РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
  1. Відповідно до умов цього Договору, Покупець має право обрати один із двох варіантів оплати: готівковий розрахунок безпосередньо при отриманні Замовлення, безготівковий розрахунок банківської картою онлайн.
  2. Покупець зобов’язаний сплатити інші визначені банком витрати, що можуть бути додані до вартості  Замовлення у разі сплати вартості Замовлення у безготівковій формі.
  3. Всі розрахунки між Продавцем та Покупцем здійснюються в національній валюті гривні.
  4. Ціни на кожну позицію Товару на Сайті/у телеграм-боті Продавця @hypefood_robot вказані у гривнях.
  5. У разі нездійснення Покупцем оплати вартості Товару, несвоєчасної оплати або оплати не в повному обсязі, Продавець залишає за собою право не доставляти Товар та призупинити виконання Замовлення без настання для нього будь-якої відповідальності.
  6. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції Товару, відображені на Сайті, при чому, після здійснення Покупцем Замовлення ціна Товару не може бути змінена.
  7. Продавець має право запроваджувати та використовувати програму нарахування бонусів та проводити акції. Види бонусів та акцій, порядок та умови їх застосування чи надання розміщені на Сайті та можуть бути переглянуті Продавцем в односторонньому порядку.
 6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Покупець має право:
   1. отримати Товар та послуги відповідно до умов цього Договору;
   2. на належну якість придбаного у Подавця Товару.
  2. Покупець зобов’язаний:
   1. надати достовірну інформацію під час оформлення Замовлення;
   2. прийняти та оплатити Замовлення в обраний ним спосіб.
  3. Продавець має право:
   1. не доставляти Товар та призупинити виконання Замовлення у разі нездійснення Покупцем оплати вартості Товару, несвоєчасної оплати або оплати не в повному обсязі;
   2. в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції Товару;
   3. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
   4. отримати оплату за Товар в розмірі, порядку та строки, встановлені цим Договором;
   5. на отримання повної та достовірної інформації від Покупця в обсязі необхідному та достатньому для належного виконання підтвердженого Замовлення за цим Договором.
  4. Продавець зобов’язаний:
   1. передати Товар Покупцю відповідно до підтвердженого Замовлення у строк, в кількості та в асортименті, узгодженому з Покупцем;
   2. не розголошувати отримані від Покупця персональні дані третім особам, які не мають відношення до виконання Замовлення та/або до діяльності Продавця, пов’язаної із наданням Послуг.
 7. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  1. Здійснюючи оформлення Замовлення на сайті, Покупець повідомляє Продавцеві власні персональні дані, зокрема, але невиключно, номер телефону, ім’я, адресу доставки.
  2. Повідомляючи Продавцю свої персональні дані, Покупець надає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Продавцем отриманих даних за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, у тому числі, але невиключно, для:
   1. передачі їх третій стороні, що пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
   2. додаткового інформування Покупця про статус замовлення;
   3. подальшої обробки замовлень Покупця;
   4. отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.
   5. Продавець зобов’язується не розголошувати отримані від Покупця персональні дані третім особам, які не мають відношення до виконання Замовлення та/або до діяльності Продавця, пов’язаної з наданням Послуг.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
  2. Продавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуг, якщо воно є наслідком порушень умов даного Договору з боку Покупця.
  3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
  4. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).
  5. У разі виникнення між Сторонами спорів та претензій за цим Договором Сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості, врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
  6. Відповідальність за дії неповнолітніх, включаючи придбання ними Товарів на Сайті/у телеграм-боті Продавця @hypefood_robot, лежить на законних представниках неповнолітніх.
 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Вказаний договір є чинним з моменту здійснення реєстрації або замовлення на сайті і діє безстроково.
  2. Цей Договір складений у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 10. РЕКВІЗИТИ

  ФОП Варварук Дмитро Ігорович РНОКПП 3583904035 Місце реєстрації: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, буд. 34, корп. 1, кв. 54 ФОП Бойчук Віталій Андрійович РНОКПП 3717800733 Місце реєстрації: Україна, 76019, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, бульвар Північний, будинок 11, квартира 170 ТОВ «ХАЙП СУШІ» ЄДРПОУ: 45204061 76019, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Княгинин, будинок, 44, інше, приміщення 56

Telegram Бот

Тепер замовлення можна оформити в нашому Telegram Боті!